Оформлення статей

Редакційна політика та вимоги до оформлення статей наведена на сайтах наукових фахових видань України.
«Системні технології», технічні науки, категорія «Б» (ISSN 1562-9945 (Print), ISSN 2707-7977 (Онлайн))
«Сучасні проблеми маталургії», технічні науки, категорія «Б» (ISSN: 1991-7848 (Print), ISSN 2707-9457 (Онлайн))