Програмний комітет

Оргкомітет конференції:

Голова:
Величко О.Г. – член-кореспондент НАНУ, д.т.н., професор, ректор НМетАУ (Дніпро, Україна)

Заступник голови:
Гнатушенко В.В. – д.т.н., професор (Дніпро, Україна)

Члени оргкомітету:
Гасик М.І. – д.т.н., професор, академік НАН України (Дніпро, Україна)
Пройдак Ю.С. – д.т.н., професор, проректор з наукової роботи НМетАУ (Дніпро, Україна)
Камкіна Л.В. – д.т.н., професор (Дніпро, Україна)
Петренко О.М. – д.т.н., професор (Дніпро, Україна)
Власова Т.Є. – к.т.н., ст. науковий співробітник (Дніпро, Україна)
Губинський М.В. – д.т.н., професор (Дніпро, Україна)

Програмний комітет:
Алпатов А.П. – д.т.н., професор (Дніпро, Україна)
Архипов О.Є. – д.т.н., професор (Київ, Україна)
Бахрушин В.Є. – д.ф.-м.н., професор (Запоріжжя, Україна)
Бодянський Є.В. – д.т.н., професор (Харків, Україна)
Гасик М.М. – д.т.н., професор (Гельсінкі, Фінляндія)
Гнатушенко В.В. – д.т.н., професор (Дніпро, Україна)
Гожий О.П. – д.т.н., доцент (Миколаїв, Україна)
Зеленцов Д.Г. – д.т.н., професор (Дніпро, Україна)
Зубов Д.А. – д.т.н., доцент (Охрід, Республіка Македонія)
Корсун В.І. – д.т.н., професор (Дніпро, Україна)
Купін А.І. – д.т.н., професор (Кривий Ріг, Україна)
Малайчук В.П. – д.т.н, професор (Дніпро, Україна)
Петленков Э. – к.т.н. (Таллінн, Естонія)
Рудакова Г.В. – д.т.н., професор (Херсон, Україна)
Светличний Д.С. – д.т.н., професор (Краків, Польща)
Селівьорстов В.Ю. – д.т.н., професор (Дніпро, Україна)
Сетлак Г. – д.т.н., професор (Жешів, Польща)
Скалозуб В.В. – д.т.н., професор (Дніпро, Україна)
Сладковський О.В. – д.т.н., професор (Сілезія, Польща)
Тогобицька Д.М. – д.т.н., професор (Дніпро, Україна)

Секретар оргкомітету: Селівьорстова Т.В. – к.т.н., доцент (Дніпро, Україна)