Тематичні напрямки

Авторам пропонується представити оригінали неопублікованих рукописів, які демонструють недавні досягнення у наступних тематичних напрямках:

1. Системний аналіз і синтез процесів у металургії та машинобудуванні.
2. Інформаційні технології в процесах одержання матеріалів із заданими властивостями.
3. Математичне моделювання складних систем.
4. Інтелектуальні інформаційно-управляючі системи та технології.
5. Прогресивні інформаційні технології та організація сучасного виробництва.
6. Системні технології обробки інформації та кібербезпека.
7. Інноваційні підходи підвищення якості навчального процесу та питання антиплагіату.

Прийняті документи повинні бути представлені на конференції.