Про журнал

Про конференцію

Міжнародна науково-технічна конференція, присвячена аналізу проблем та перспектив розвитку інформаційних технологій у металургії та машинобудуванні – ITMM'2021, відбудеться 17 березня 2021 року на базі Національної металургійної академії України, м. Дніпро.

Матеріали конференції

Матеріали міжнародної науково-технічної конференції ІТММ’2021 випускаються в форматі електронного видання «Міжнародна науково-технічна конференція Інформаційні технології в металургії та машинобудуванні» ISSN-online 2708-0102.
За бажанням авторів, тезам може бути присвоєний унікальний цифровий ідентифікатор DOI.

Інформація про публікації

Розширені і доповнені тези доповідей можуть бути опубліковані в наукових фахових виданнях України:
«Системні технології», категорія «Б» (ISSN 1562-9945 (Print), ISSN 2707-7977 (Онлайн)).
«Сучасні проблеми маталургії» (ISSN: 1991-7848 (Print), ISSN 2707-9457 (Онлайн)).
Наукові видання індексуються у Crossref, Index Copernicus, Ulrichsweb, Google Scholar, WorldCat, OUCI.

Організатори конференції

Міністерство освіти і науки
Національна металургійна академія України
Дніпровський державний технічний університет
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»
Національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Криворізький національний університет
Харківський національний університет радіоелектроніки
Херсонський національний технічний університет
Чорноморський державний університет імені П. Могили
Aalto University (Університет Аалто, Фінляндія)
Akademia Górniczo-Hutnicza, (Краківська гірничо-металургійна академія ім. С. Сташіца, Польща)
Politechnika Rzeszowska (Жешівський технологічний університет, Польща)
Silesian University of Technology (Сілезький технічний університет, Польща)
Tallinn University of Technology (Талліннський технологічний університет, Естонія)