Про журнал

Науковий вісник «Сучасні проблеми металургії» заснований в 1998 році, видається один раз на рік. Згідно наказу Міністерства освіти і науки України № 1643 від 28.12.2019 року Науковий вісник «Сучасні проблеми металургії» внесено до Переліку наукових фахових видань України, категорія «Б».

У збірнику публікуються результати досліджень в галузі технічних наук присвячених проблемам металургії, матеріалознавства, створення інформаційних систем та математичного моделювання металургійних процесів.

Видання збірника здійснюється російською, українською та англійською мовами.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ № 8684.

Префікс міжнародної реєстрації періодичних видань ISSN 1991-7848 (Друк), ISSN 2707-9457 (Онлайн).

 

Наукометричні бази

– Український реферативний журнал «Джерело».

– Інтегрований національний електронний інформаційний ресурс «Україніка наукова».

– Доступ до електронної копії видання надається на сайті Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського.

– Index Copernicus з 2014 року, ICV 2014:43.68, ICV 2015:49.37, ICV 2016:63.08, ICV 2017:71.60, ICV 2018:77.03, ICV 2019:80.81.

– Ulrichsweb Global Serials Directory з 2017 року.

– Crossref з 2019 року.

 

Архів журналу доступний http://spm.nmetau.edu.ua/

 

Політика наукового видання. 

Мета видання – висвітлення актуальних і нових проблем в галузі технічних наук, які присвячені проблемам математичного моделювання, оптимізації та управління технічними системами та технологічними об’єктами в галузі матеріалознавства, металургії та теплоенергетики.

 

Завдання наукового видання:

  1. Публікація матеріалів наукових досліджень щодо перспективних напрямків фундаментальної науки, актуальним прикладних розробок, впровадження інноваційних проектів, відповідно до потреб промисловості, в області технічних наук, інформаційних технологій, матеріалознавства, металургії та теплоенергетики.
  2. Обмін науковими ідеями, методологією досліджень і практичними досягненнями. Надання інформаційного поля для дискусійного обговорення нових теорій, досліджень на стику наук.
  3. Розширення наукового кругозору дослідників з профільних та суміжних галузей знань. Інформування широких кіл наукової спільноти про передовий досвід вчених і фахівців в галузі технічних наук та інформаційних технологій, перспективні розробки та нові напрямки технічного прогресу.
  4. Забезпечення інформаційної підтримки суб'єктів інноваційної діяльності.
  5. Сприяння у налагодженні творчих зв'язків між науковими і виробничими колективами, залучення вчених різних відомств до співпраці та кооперації для вирішення актуальних проблем в галузі технічних наук та інформаційних технологій.
  6. Залучення рекламодавців з числа провідних підприємств в області технічних наук та інформаційних технологій України та країн СНД.

 

Тематична спрямованість наукового фахового видання - спеціальності, за якими видання публікує наукові праці:

122 Комп'ютерні науки
132 Матеріалознавство
151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології