Simplified simulation model of load in a closed packet switching network

Authors

  • Labutkina T.V.

DOI:

https://doi.org/10.34185/1562-9945-4-153-2024-07

Keywords:

packet switching network load, communication network node, load flows, event flow, simulation modeling.

Abstract

An approach to simplified simulation modeling of packet switching network load has been developed. The simulated representation of network processes is based on a simplified mathematical model of the packet switching network, which is based on a dis-cretized description of the load states of the network nodes and corresponds to the repre-sentation of the current state of the network in the tasks of managing its load. Changes in the node's filling state are modeled as a process of reproduction and death, and in the full load model, two factors of change are taken into account: the node's exchange of load with network users and transit load flow passing through it. To study an artificially se-lected "part of the network functioning process" - an approach to transit load modeling in a load-locked network is proposed. The approach allows for significant simplifications and ensures the leveling of the negative impact of simplifications on "load closure" (en-sures the rule of constant amount of load in a closed network). The developed simulation model, firstly, creates the basis for the improvement of the complete model, and secondly, it is convenient for working out routing algorithms when analyzing them from the point of view of indicators of the ability to "influence" the load in the network. The obtained re-sults are generalized, but attention is focused on the example of satellite packet switching networks.

References

Barghash A., Hammad L., Gharaibeh A., Traditional vs. Modern Data Paths: A Comprehensive Survey / Ahmad Barghash, Lina Hammad, Ammar Gharaibeh // Computers 2022, 11(9), 132. https://doi.org/10.3390/computers11090132

Chiesa M., Kamisinski A., Rak J., Member S. A Survey of Fast-Recovery Mecha-nisms in Packet-Switched Networks / Marco Chiesa, Andrzej Kamisinski, Jacek Rak, Senior Member // IEEE Communication Surveys & Tutorials, vol. 23 Issue 2, second quarter 2021. DOI: 10.1109/COMST.2021.3063980

Weiwei Jang, Yafeng Zhan, Xiaolong Xiao, Guanglin Sha, Network Simulators for Satellite-Terrestrial Integrated Networks: A Survey // IEEE Xplore, Volume 11, 2023. DOI: 10.1109/ACCESS.2023.3313229

Labutina T.V. Kontseptsiya sputnikovoy seti kommutatsii paketov s nazemnyim, aviatsionnyim i kosmicheskim polzovatelskimisegmentami. / T.V. Labutina, A.V. Babanina, N.M. Sotnichek, I.A. Saenko, A.V. Dyimchenko // Systemne proektuvannia ta analiz kharakterystyk aerokosmichnoi tekhniky. – 2017. – T. XXII. – C. 66-84.

Kozlovskiy V., Yakymchuk N., Selepyna Y., Moroz S., & Tkachuk A. Development of a modified method of network traffic forming. Informatyka, automatyka, pomiary w gospodarce i ochronie środowiska, 13(1), 2023, P. 50-53. DOI: https://doi.org/10.35784/iapgos.3452

Labutkina T.V. Imitatsionnaya model sputnikovoy seti kommutatsii paketov klasternogo tipa. / T.V. Labutkina, I.A. Saenko // Materialy Trynadtsiatoi mizhnarod-noi naukovo-tekhnichnoi konferentsii Perspektyvы telekommunykatsyi, 15-19 kvit-nia, 2019, Kyiv, Ukraina. − S. 33-35.

Albul A.S. Obosnovanie modeli marshrutizatsii dlya mnogosputnikovyih LEO sistem vyisokoskorostnoy peredachi dannyih. / A.C. Albul, M.F. Babakov // Radioelektronni i kompiuterni systemy. – 2016, № 6 (80). – S. 181-187.

Labutkina T.V. Imitatsionnaya model sputnikovoy seti kommutatsii paketov s raznovyisotnyimi orbitalnyimi segmentami / T.V. Labutkina, V.A. Larin, V.V. Belikov, A.V. Borscheva, A.A. Tihonova, D.I. Derevyashkin. //// Naukovo-tekhnichnyi zhurnal «Radioelektronni i kompiuterni systemy». № 1 (75), 2016. S. 66-83.

Shvarts M. Seti svyazi: protokolyi, modelirovanie i analiz v 2 tomah. – 1992. – 608 s.

Guo Y., Hu G. & Shao D. QOGMP: QoS-oriented global multi-path traffic sched-uling algorithm in software defined network / Scientific reports // Sci Rep 12, 14600 (2022). https://doi.org/10.1038/s41598-022-18919-w

O.V. Lemeshko, M.O. Yevdokymenko. Vdoskonalennia potokovoi modeli v multyservisnii telekomunikatsiinii merezhi iz zabezpechenniam yakosti obsluhovu-vannia. // Systemy ozbroiennia i viiskova tekhnika. – 2020. – № 1(61). – S. 31-43. DOI: 10.30748/soivt.2020.61.04.

Guo Y., Hu G. & Shao D. QOGMP: QoS-oriented global multi-path traffic schedul-ing algorithm in software defined network / Scientific reports // Sci Rep 12, 14600 (2022). https://doi.org/10.1038/s41598-022-18919-w

Rashid Amin, Elisa Rojas, Aqsa Aqdus, Sadia Ramzan, David Cassilas-Perez, Jose M. Arco. A survey on Machine Learning Techniques for Routing Optimization in SDN // IEEE Access. DOI 10.1109/ACCESS.2017.DOI

Bondarenko O.V., Ustynenko O.V., Protasov O.V., Klochkov I. Ye., Vorontsov B.S., Matiushenko M.V., Kalinin P. M. Ohliad suchasnoho vykorystannia henetychnykh ta evoliutsiinykh alhorytmiv. Stratehii, mozhlyvosti (ohliadova stattia) / O.V. Bondarenko, O.V. Ustynenko, R.B. Protasov, I. Ye. Klochkov, B. S. Vorontsov, M. V. Matiushenko, P. M. Kalinin // Visnyk Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu «KhPI» Seriia: Mashynoznavstvo ta SAPR. – № 2. – 2022. – S. 6-16.

Labutkina T.V. Harakteristiki topologii fragmentirovannoy na klasteryi sputnik-ovoy seti / T.V. Labutkina, A.D. Legenkov // Scientific achievements of modern soci-ety. Abstracts of the 8th International scientific and practical conference. Cognum Publishing House. Liverpool, United Kingdom. 2020. Pp. 495-504. URL: https://lib.lntu.edu.ua/sites/default/files/2021-01/SCIENTIFIC-ACHIEVEMENTS-OF-MODERN-SOCIETY-1-3.04.2020.pdf

Labutkina T.V. «Kombinirovannoe» upravlenie setevoy nagruzkoy v seti kommu-tatsii paketov / / T.V. Labutkina, D,I. Shabazov // Materialy Mizhnarodnoi naukovo-tekhnichnoi konferentsii Informatsiini tekhnolohii u metalurhii i mashynobudu-vanni, 26-29 bereznia 2019, Dnipro, Ukraina.− S. 122.

BorschYova A.V. Modelirovanie kinematiki sostavnoy linii svyazi mezhdu kosmicheskimi apparatami sputnikovoy seti s raznovyisotnyimi orbitalnyimi gruppirovkami / O.V. BorschYova, T.V. Labutkina // // Systemne proektuvannia ta analiz kharakterystyk aerokosmichnoi tekhniky : Zbirnyk naukovykh prats. – 2015. – T. XVII. – S. 9-25.

Labutkina T.V. Imitatsionnyie modeli sputnikovoy seti kommutatsii paketov na osnove kombinirovaniya modeley raznoy tochnosti. / T.V. Labutkina, A.A. Tihonova, A.V. BorschYova, R.S. Kosiy, A.I. Lukashevich // /Systemne proektuvannia ta analiz kharakterystyk aerokosmichnoi tekhniky. Zbirnyk naukovykh prats. Tom XIX 2015

S. 98-113.

Nyzkoorbitalna suputnykova systema internetu rechei na bazi rozpodilenoho suputnyka / M. Yu. Ilchenko, T. M. Narytnyk, V. I. Prysiazhnyi, S. V. Kapshtyk, S. A. Matviienko // Kosmichna nauka i tekhnolohiia. – 2020. – T. 26, № 4 (125). – S. 57–85. DOI: 10.15407/knit2020.04.057

Downloads

Published

2024-05-01