Редакційний штат

Селівьорстова Тетяна Віталіївна (головний редактор) кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри Інформаційних технологій та систем, Національна металургійна академія України, Україна;
ORCIDResearcherID, Scopus Author ID

Гуда Антон Ігорович (заступник головного редактора) – доктор технічних наук, доцент, професор кафедри Інформаційних технологій і систем, Національна металургійна академія України, Україна;
ResearcherID, ORCID, Scopus Author ID

Гнатушенко Вікторія Володимирівна (відповідальний секретар)  доктор технічних наук, професор,
завідувач кафедри Інформаційних технологій та систем, Національна металургійна академія України, Україна;
ORCID, Scopus Author ID

Алпатов Анатолій Петрович  Член-кореспондент НАН України, професор, доктор технічних наук, завідувач відділом системного аналізу та проблем керування, Інститут технічної механіки НАНУ і ДКАУ, Україна;
ORCID, Scopus Author ID

Архипов Олександр Євгенійович  доктор технічних наук, професор, професор кафедри інформаційної безпеки фiзико-технiчного інституту та кафедри теорії та практики управління факультету соціології і права, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» імені Ігоря Сікорського", Україна;
ORCID, ResearcherID, Scopus Author ID

Бабічев Сергій Анатолійович  доцент, доктор технічних наук, доцент кафедри інформатики, Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem, Університет імені Яна Євангеліста Пуркінє, Усті над Лабем, Чехія;
ORCID, Researcher ID, Scopus Author ID

Білозьоров Василь Євгенович  доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри комп’ютерних технологій, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Україна;
ORCID, Researcher ID, Scopus Author ID

Гече Федір Елемирович  доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри кібернетики і прикладної математики, Ужгородський національний університет, Україна;
ORCID, ResearcherID, Scopus Author ID

Гнатушенко Володимир Володимирович  доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем та комп’ютерної інженерії, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», Україна;
ORCID, ResearcherID, Scopus Author ID

Гожий Олександр Петрович  доктор технічних наук, професор,
професор кафедри Комп’ютерної Інженерії, Чорноморський національний університет імені П.Могили, Україна;
ORCID, ResearcherID, Scopus Author ID

Єрьомін Олександр Олегович  доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри екології, теплотехніки та охорони праці, Національна металургійна академія України, Україна;
ORCID, Scopus Author ID

Кіріченко Людмила Олегівна  доктор технічних наук, професор,
професор кафедри прикладної математики,
Харківський національний університет радіоелектроніки, Україна;
ORCID, ResearcherID, Scopus Author ID

Світличний Дмитро Святозарович  доктор технічних наук, професор, Akademia Górniczo-Hutnicza, Краківська гірничо-металургійна академія ім. С. Сташіца, Польща;
ORCID, ResearcherID, Scopus Author ID

Скалозуб Владислав Васильович  доктор технічних наук, професор, декан факультету «Комп’ютерні технології та системи», професор кафедри «Комп’ютерні інформпаційні технології», Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Україна;
ORCID, ResearcherID, Scopus Author ID

Хандецький Володимир Сергійович  доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри електронних обчислювальних машин, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Україна;
ORCID, ResearcherID, Scopus Author ID

Островська Катерина Юріївна (технічний редактор та секретар збірки)  доцент, кандидат технічних наук, Національна металургійна академія України, Україна.