Використання цифрових зображень для вимірювання геометричних параметрів малих планарних об’єктів з високою точністю

Автор(и)

  • A. Ivon
  • V. Istushkin

DOI:

https://doi.org/10.34185/1562-9945-1-138-2022-11

Ключові слова:

цифрове зображення, визначення параметрів за даними сканування, вимірювання площі та довжини

Анотація

Досліджено можливості використання растрових (цифрових) зображень для ви-мірювання з високою точністю розмірив і площі малих планарних об’єктів. Виміряти геометричні параметри таких об’єктів звичайними інструментами, наприклад, мік-рометрами неможливо, оскільки вони невіддільні від поверхні і мають плоску форму. Цифрові зображення, отримані за допомогою цифрової фотокамери дають можли-вість виконати вимірювання програмним шляхом, виконавши сканування координат об’єктів. Оскільки похибка сканування не перевищує 1 піксель можна забезпечити ви-соку точність вимірювання. Метою роботи є створення засобами подання інформації в мережі Інтернет прикладного web додатку (програми) для вимірювання розмірів і площі планарних об’єктів і дослідження можливості підвищення точності вимірювань за рахунок збі-льшення розмірів цифрового зображення програмним шляхом. Програма реалізує алгоритм обробки цифрових зображень, який складається з завантаження зображення, масштабування, сканування координат об’єкту і розраху-нку на підставі даних сканування геометричного параметру, що вимірюється. Для роз-рахунку площі планарних об’єктів використана формула Гауса. Програма має засоби для зміни розмірів цифрового зображення програмним шля-хом. Досліджено вплив розмірів зображення на точність вимірів. Показано, що при збільшенні розмірів в 6–7 разів відносна похибка вимірювання довжини складає не бі-льше 0,25 %, вимірювання площі не більше 1%. Це обумовлено зменшенням абсолют-ної похибки вимірювання довжини при збільшенні розмірів цифрового зображення, оскільки похибка його сканування 1 піксель остається незмінною.

Посилання

Ivon A.I. High-current measurement of the grain resistivity in zinc oxide varistor ceramics / A.I. Ivon, R.I.Lavrov, A.B. Glot // Ceramics International. 2013. ‒ V.39. p. 6441 ‒ 6447.

Ivon A.I., Ivon Y.A., Lavrov R.I. Application of bitmaps for increasing data processing accuracy in physical experiment / System technologies. 2014, issue 1 (90), p. 10 ‒ 17.

Gauss's Area Calculation Formula. Website URL: https://www.thecivilengineer.org/education/calculation-examples/item/1319-calculation-example-three-point-resection.

Опубліковано

2022-03-30