Проблеми практичної реалізації СУБД, як основного компонента інтелектуальної системи підтримки прийняття рішень для ідентифікації культурних цінностей

Автор(и)

  • A. Martynenko

DOI:

https://doi.org/10.34185/1562-9945-1-138-2022-01

Ключові слова:

інтелектуальна система підтримки прийняття рішень, СУБД, MySQL, ідентифікація культурних цінностей, система масового обслуговування

Анотація

В статті розглядається питання вибору архітектури системи зберігання даних системи підтримки прийняття рішень та її технологічні схеми функціонування. Наведено основні переваги та недоліки різних варіантів організації сховища даних за-значеної системи. Також розглянуто питання вирішення проблем практичного викори-стання систем управління базами даних, як основного компонента інтелектуальної системи підтримки прийняття рішень для ідентифікації культурних цінностей. Ви-значаються та наводяться вимоги до складових інтелектуальної системи підтримки прийняття рішень, а саме до підсистеми зберігання даних про об’єкти культурних цінностей. В даній роботі пропонується погляд на систему, з точки зору системи ма-сового обслуговування, та враховувати не тільки інформацію, а й користувачів та процеси що матимуть справу з системою. В статті наведено аналіз існуючих засобів та сучасного інструментарію для вирішення поставленої задачі організації сховища даних в системі. Проаналізовано популярні сучасні систем управління базами даних, їх переваги та недоліки. В результаті аналізу пропонується рішення вибору системи управління базами даних, що задовольняє встановленим автором в роботі критеріям. Для вирішення задачі створення та використання підсистеми зберігання даних в сис-темі автором пропонується використання архітектури системи з фізичним сховищем даних на базі СУБД MySQL. Наведено основні переваги такого підходу. Зазначається зручність використання системи phpMyAdmin, як інструменту розробки та адмініст-рування відповідної бази даних. Зручне масштабування БД при такому підході дозволяє з мінімальними витратами, розширювати можливості системи в майбутньому. В роботі зазначається складність та комплексність проблеми вирішення поставленої задачі. Визначені перспективи та шляхи подальшого дослідження та розвитку даної предметної області. У висновках зазначено ряд важливих організаційних та інженер-но-технічних питань з інших галузей знань, що повинні бути розв’язані для успішного рішення поставленої в роботі задачі.

Посилання

MartynenkoА., MorozВ., НulinаI., & SyrotkinaО. (2020). Conceptual model of an intelligent decision support system to identify cultural values. COMPUTER-INTEGRATED TECHNOLOGIES: EDUCATION, SCIENCE, PRODUCTION, (40), P. 51-57. URL: http://cit-journal.com.ua/index.php/cit/article/view/156

А.А. Martynenko, BI Moroz, IG Gulina DATA STORAGE SYSTEMS FOR DECISION-MAKING SUPPORT SYSTEMS IDENTIFICATION OF CULTURAL VALUES. XIV International Conference: Problems of Information Technology in Education, Science and Industry. Dnipro, November 28-29, 2019, P. 35-39.

Martynenko A., Moroz V., & Nulina I. (2020). An intelligent decision support system for cultural property identification. COMPUTER-INTEGRATED TECHNOLOGIES: EDUCATION, SCIENCE, PRODUCTION, (39), P. 78-82. URL: http://cit-journal.com.ua/index.php/cit/article/view/126

MartynenkoА., Moroz, B., & НulinаІ. (2020). Building tools of an intelligent decision support system to identify cultural values . COMPUTER-INTEGRATED TECHNOLOGIES: EDUCATION, SCIENCE, PRODUCTION, (41), P. 71-75. URL: http://cit-journal.com.ua/index.php/cit/article/view/189

А.А. Anosov. Criteria for selecting a database when creating information systems. - URL: http://citforum.ck.ua/database/articles/criteria/

L.V. Palamarchuk. CRITERIA FOR EVALUATION OF STATE ARCHIVE DATABASE MANAGEMENT SYSTEMS. –

URL: https://archives.gov.ua/wp-content/uploads/04-8.pdf.

N.E. Mamaliga, AI Kataeva. DATABASE MANAGEMENT SYSTEM IN MODERN CONDITIONS OF THE IT INDUSTRY –

URL: https://jvestnik-sss.donnu.edu.ua/article/view/10004/9931

K. Seleznev. Features of the choice of modern DBMS. –

URL: https://www.osp.ru/os/2017/03/13052702

TOP-10 database management systems in 2019 –

URL: https://proglib.io/p/databases-2019

TOP 5 popular database management systems (DBMS) in 2020 –

URL: https://info-comp.ru/top-popular-database-management-systems

DB-Engines Ranking. - URL: https://db-engines.com/en/ranking

The Most Popular Databases - 2006/2021 –

URL: https://statisticsanddata.org/data/the-most-popular-databases-2006-2021/

L. Kleinrock Theory of queuing / L. Kleinrock - M.:Book on Demand, 2013. -429p.

Gnedenko B.V., Kovalenko I.N. Introduction to the theory of queuing M .: Nauka, 1966. - 432 p.

Ivchenko G.I., Kashtanov V.A., Kovalenko I.N. Theory of queuing. A textbook for universities. - М .: Graduate School, 1982. - 256 p.

Saati T.L. Elements of queuing theory and its applications. M .: Soviet radio, 1965. - 510 p.

Kleinrock L. Computing systems with queues. Mir Publishing House, 1979.

Features and benefits of MySQL Workbench –

URL: https://biblprog.org.ua/ua/mysql-workbench/

Bringing MySQL to the web - URL: https://www.phpmyadmin.net/

Features phpMyAdmin - URL: https://php-myadmin.ru/doc/ability/

Опубліковано

2022-03-30