ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ОЦІНКИ ПАРАМЕТРІВ СПЛАЙН-РЕГРЕСІЇ ПРИ ОБРОБЦІ ДАНИХ ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ В ГІС «AIRNORM»

Автор(и)

  • Anna Polonska

DOI:

https://doi.org/10.34185/1562-9945-4-135-2021-07

Ключові слова:

сплайн-регресія, моделі розсіювання речовини у повітрі, геоінформаційні системи

Анотація

Задача моніторингу повітряного середовища промисловими підприємствами полягає в зборі, обробці параметрів забруднення атмосфери на локальній території та напрацюванні за результатами висновків стосовно прийняття рішень про екологічний стан як проммайданчика, так і прилеглих житлових територій. Наведено удо-сконалений метод апроксимації даних за використанням кусково-поліноміальної регре-сії. Запропонований алгоритм надає можливість підвищити адекватність визначення границь при різкій зміні концентрації шкідливої речовини. Представлено результати проведення обчислювального експерименту проведеного за показниками рівня вмісту викиду речовини NH3 для джерела V-109 на Державному науково-виробничому підпри-ємстві (ДНВП) «Цирконій» м.Кам’янське.

Посилання

Babak V.P. Statistical data processing / V.P. Babak, A.Y. Biletsky, O.P. Pristavka, P.O. Pristavka – Kyiv: MIVVC, 2001. – 312 p.

Belov I.V. Comparison of models of pollution distribution in the atmosphere / I.V. Belov, M.S. Bespalov, L.V. Klochkova, N.K. Pavlova, D.V. Susan, W.F. Tishkin – M: Mathematical modeling, 1999. – Vol.11, №8.–P.52–64.

Belyaev N.N. Protection of the atmosphere from pollution during the migration of toxic substances / NN Belyaev, В.М. Lisnyak – D: RVV DNU, 2006. – 105с.

Berland M.E. Forecast and regulation of atmospheric pollution / M.E. Berland – L .: Gidrometeoizdat, 1985. – 273 p.

Polonska A.Y. Spline regression in experimental data processing / A.Y. Polonska, O.P. Pristavka // Mathematical modeling. - Dniprodzerzhynsk, 2007. - Vol. 2 (17). - P. 46 - 49.

Mitko L.A. Computer modeling of physicochemical processes in the surface layer of the atmosphere - a necessary component of information support in the system of eco-logical and hygienic safety [Electronic resource] / L.A. Mitko – Kiev: Institute of Model-ing Problems in Energy of the National Academy of Sciences of Ukraine. – Resource ac-cess mode:

http://www.health.gov.ua/publ/conf.nsf/d2ffb20b75bd2a6cc2256d8f0029469d/08450493dfb77a1ac2256dc600401e3e?OpenDocument

Pristavka P.O. Polynomial splines in data processing: Monograph. / P.O. Pristavka – D .: Dnipropetrovsk Publishing House. University, 2004. – 236 p.

Soroka A.I. Stochastic model of calculation of scattering of pollutants in atmospheric air / A.I. Soroka, A.N. Tetelbaum // Engineering ecology. - M .: "Engineering Ecology", 2001. - №2. - P.51–56.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-05