ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ ГРАФІЧНОГО ПРОГРАМУВАННЯ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Автор(и)

  • Валерій Мазуренко

DOI:

https://doi.org/10.34185/1562-9945-4-135-2021-04

Ключові слова:

вища освіта, дистанційне навчання, графічне програмування

Анотація

Роботу присвячено практичним аспектам використання засобів графічного програмування в навчальному процесі, зокрема, їх застосуванню з метою проведення лабораторних занять з технічних дисциплін. Актуальність теми обумовлена раптови-ми змінами умов навчання, та наявності потреби швидко знайти заміну традиційним формам навчання на такі, що здатні забезпечити навчання у дистанційному режимі. В науковій, технічній та методичній літературі наразі відсутні практичні рекоменда-ції та не представлено досвід щодо вирішення цієї задачі саме в такій постановці. В досліджені показано, що її вирішення стає можливим завдяки використанню засобів графічного програмування. В статті обґрунтовується вибір системи програмування, розглядаються варіанти початкових занять, висвітлюється отриманий досвід у за-стосуванні середовища Simulink. Вказуються переваги та недоліки вибраної системи у ракурсі її використання для навчальних цілей. Надаються рекомендації щодо послідов-ності створення та подання студентам на виконання робіт. В результаті проведених досліджень показано, що завдяки застосуванню засобів графічного програмування ви-рішується задача проведення лабораторних робіт у дистанційному режимі навчання; підвищується інтерес студентів до навчання; прискорюється навчальний процес. Отриманий досвід в цілому підтверджує, що використання графічного програмування є ефективним засобом для проведення навчання студентів технічних спеціальностей.

Посилання

IEC 61131-3 Programmable controllers – Part 3: Programming languages – Edition 3.0 2013-02 [Electronic source] // Website of International Electrotechnical Commission, – Access mode: https://webstore.iec.ch/publication/4552

MATLAB page on website of The MathWorks [Electronic source], Access mode: www.mathworks.com.

LabVIEW page on website of National Instrument [Electronic source], Access mode: https://www.ni.com/en-us/shop/labview.html

Nevmerzhytskyi I.M., Datskiv Yu.I., Sydorenko D.S., Olenyn O.M. Experience of using Simulink-applications for visual-imitation simulation of radio-technical troops radar stations noise immunity algorithms in educational process // Information Processing Systems, Digest of scientific works. – Issue 1 (156). – Kharkiv, 2019. – P. 112 – 115.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-05