Ефективність передачі фрагментованих фреймів в комп’ютерних мережах IEEE 802.11

Автор(и)

  • V. Khandetskyi
  • V. Sivtsov

DOI:

https://doi.org/10.34185/1562-9945-1-138-2022-19

Ключові слова:

комп'ютерні мережі IEEE 802.11ac/ax, ефективність передачі, фрагментація кадру, швидкість бітових помилок

Анотація

Одним з пріоритетів для Wi-Fi мереж п’ятого і шостого поколінь (IEEE 802.11ac,ax) є їх використання для автоматизації технологічних процесів на виробни-цтві. Виникає необхідність безпечного і зручного підключення сотен і тисяч електрон-них пристроїв до корпоративної мережі у відповідності з їх експлуатаційними та ін-женерними вимогами. Загальним фактором, який знижує єфективність роботи таких мереж є підвищений рівень шуму в цехах виробничих підприємств внаслідок роботи технологічного устаткування, що вимагає розробки засобів підвищення завадостійко-сті комп’ютерних мереж. В статті досліджується можливість підвищення ефективності передачі даних за рахунок фрагментації фреймів з урахуванням повторних передач викривлених фрей-мів, кількість яких залежить від інтенсивності шуму. Доказано, що при збільшенні кі-лькості бітових помилок даних, що передаються (BER), не тільки зменшується ефек-тивність передачі фреймів, але й змінюється характер залежності ефективності від коефіцієнта фрагментації від монотонно спадного до екстремального. При цьому ви-рішальну роль тут відіграє змінення кількості повторних передач, яка виражена через імовірність викривлення фрейму даної довжини. Максимум ефективності для високоі-нтенсивного шуму (BER=10-4), при стандартній довжині поля даних фрейму відповідає коефіцієнту фрагментації що дорівнює 3.

Посилання

IEEE 802.11ax: The Sixth Generation of Wi-Fi, White Paper [Electronic resource]. – Access mode: https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/wireless/white-paper-c11-740788.html.

Stallings W. Wireless Communications and Networking / W. Stallings. – Upper Saddle River (N. J.): Prentice Hall, 2003. – 638 p.

Kurose J. Computer Networking; A Top-Down Approach / J. Kurose, K. Ross. - 6th ed. – New Jersey: Pearson Education Inc., 2016. - 912 p.

Xiao Y. Performance analysis and enhancement for the current and future IEEE 802.11 MAC protocols / Y. Xiao, J. Rosdahl // ACM SIGMOBILE, Mobile Computing and Communications Review (MC2R), special issue on Wireless Home Networks. – Apr. 2003.- Vol.7, No.2.- P.6-19.

Khandetskyi V.S. Data transfer rate in noisy channels of wireless networks / V.S. Khandetskyi, D.P. Sivtsov, K.V. Panin // System Technologies. – 2021.- Vol.132, No.1.- P.136-144.

Cover T. Elements of Information Theory / T. Cover, J. Thomas. – John Wiley & Sons, 1991. – 328 p.

Опубліковано

2022-03-30