Про журнал

Про збірку

 

Регіональний міжвузівський збірник наукових праць «Системні технології» заснований в січні 1997 року, видається 6 разів на рік і є професійним виданням в галузі технічних наук (ВАК України: №1-05/4 від 26.05.2010р.), який пройшов в 2015 році перереєстрацію.

У збірнику публікуються результати досліджень в галузі технічних наук присвячені проблемам системного моделювання технологічних об'єктів, обробки інформації, оптимізації параметрів процесів управління, дослідженню та розробці нових матеріалів тощо.

Видання збірника здійснюється російською, українською та англійською мовами з обов'язковим наданням англійського повнотекстового варіанту статті (п. 2.9 Наказу МОН молоді і спорту України від 17.10.2012р., №1112).

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ №8684 від 23.04.2004.

Префікс міжнародної реєстрації періодичних видань KB № 8684.
ISSN 1562-9945 (Print), ISSN 2707-7977 (Online).

 

Наукометричні бази

 • Український реферативний журнал «Джерело».
 • Інтегрований національний електронний інформаційний ресурс «Україніка наукова».
 • Доступ до електронної копії видання надається на сайті Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського.
 • Index Copernicus з 2014 року, ICV 2014: 41.10, ICV 2015: 53.44, ICV 2016: 60.20, ICV 2017: 80.95, ICV 2018: 81.63, ICV 2019: 90.15.
 • Ulrichsweb Global Serials Directory з 2017 року.
 • Crossref з 2019 року.

 

Архів журналу доступний https://st.nmetau.edu.ua/

 

Політика наукового видання.

Мета видання – висвітлення актуальних і нових проблем в галузі технічних наук, які присвячені проблемам системного моделювання технологічних об'єктів, обробки інформації, оптимізації параметрів процесів управління, кібербезпеки.

Завдання наукового видання:

 1. Публікація матеріалів наукових досліджень щодо перспективних напрямків фундаментальної науки, актуальним прикладних розробок,  впровадження інноваційних проектів, відповідно до потреб промисловості, в області технічних наук та інформаційних
  технологій.
 2. Обмін науковими ідеями, методологією досліджень і практичними досягненнями. Надання інформаційного поля для дискусійного обговорення нових теорій, досліджень на стику наук.
 3. Розширення наукового кругозору дослідників з профільних та суміжних галузей знань. Інформування широких кіл наукової спільноти про передовий досвід вчених і фахівців в галузі технічних наук та інформаційних технологій, перспективні розробки та нові напрямки технічного прогресу.
 4. Забезпечення інформаційної підтримки суб'єктів інноваційної діяльності.
 5. Сприяння у налагодженні творчих зв'язків між науковими і виробничими колективами, залучення вчених різних відомств до співпраці та кооперації для вирішення актуальних проблем в галузі технічних наук та інформаційних технологій.
 6. Залучення рекламодавців з числа провідних підприємств в області технічних наук та інформаційних технологій України та країн СНД.

 

Тематична спрямованість наукового фахового видання - спеціальності, за якими видання публікує наукові праці:

111 Математика
113 Прикладна математика
121 Інженерія програмного забезпечення
122 Комп'ютерні науки
124 Системний аналіз
125 Кібербезпека
131 Прикладна механіка
132 Матеріалознавство
133 Галузеве машинобудування
134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
152 Метрологія та інформаційновимірювальна техніка
273 Залізничний транспорт