РОЗРОБКА АЛГОРИТМУ ДЛЯ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ ДІАГНОСТИКИ СТАНУ МЕРЕЖІ

Автор(и)

  • Nazar Globa
  • Iryna Dmytriieva

DOI:

https://doi.org/10.34185/1991-7848.itmm.2021.01.034

Ключові слова:

expert system, modified algorithm, electric power network

Анотація

Головне призначення електроенергетичних систем полягає у забезпеченні надійного постачання споживачів електричною енергією нормованої якості та у необхідних обсягах за умови мінімально можливих витрат.
Сучасні електроенергетичні системи відносяться до класу великих людино-машинних систем кібернетичного типу, оскільки характеризуються великою кількістю регульованих параметрів. Це означає, що задачі управління енергосистемами є нетривіальними і у більшості практичних випадків визначити оптимальний розв'язок таких задач неможливо. В умовах оперативного управління режимами енергосистем це пов'язано із жорстким обмеженням часу для прийняття рішення, а під час прогнозування перспективних режимів та проектування розвитку енергосистем – із невизначеністю та неоднозначністю вихідної інформації, наприклад, даних про перспективні навантаження енергосистеми [1].

Посилання

Katsadze T.P. Ekspertni systemy pryiniattia rishen v enerhetytsi: navch. posib. /

T.L. Katsadze. – K.: LOHOS, 2014. – 173 s.

Dijkstras shortest path algorithm [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: https://www.geeksforgeeks.org/dijkstras-shortest-path-algorithm-greedy-algo-7/

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-10

Номер

Розділ

Статті