МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТЕПЛООБМІНУ ТА ПЕРЕНОСУ ТЕПЛОТИ В ПОТОЦІ РІДИНИ В ЦИЛІНДРИЧНОМУ КАНАЛІ

Автор(и)

  • В.М. Горячкін
  • В.А. Могилевець

Анотація

Нагрівальний ізотермічний канал є найбільш застосовуваним в кожухотрубних теплообмінниках [1]. Розрахунок теплообміну та переносу теплоти в таких каналах, як правило, базується на визначенні коефіцієнту тепловіддачі  за допомогою критеріальних співвідношень, отриманих з експериментальних даних. Разом з тим, сучасний стан розвитку обчислювальної техніки дозволяє використовувати методи розрахунку, які не будуть потребувати використання експериментальних даних по коефіцієнтам тепловіддачі.

Посилання

Лисиенко В.Г. Хрестоматия энергосбережения: В 2 кн. / В.Г. Лисиенко, Я.М. Щелоков, М.Г. Ладыгичев – М.: Теплоэнергетик, 2002. – Кн. 1. – 688 с.

Патанкар С. Численные методы решения задач теплообмена и динамики жидкости: Пер. с англ. / С. Патанкар – М.: Энергоатомиздат, 1984. – 152 с.

Андерсон Д. Вычислительная гидромеханика и теплообмен. В 2-х т. Т.2: Пер. с англ. / Д. Андерсон, Дж. Таннехилл, Р. Плетчер – М., Мир, 1990. – 392 с.

Коваль В.П. Тепловая и гидродинамическая оптимизация подогревателя высоковязких нефтепродуктов / В.П. Коваль, В.Н. Горячкин // Металлургическая теплотехника – Днепропетровск: НМетАУ, 2002. – Т.6. – с. 21-29.

Бай Ши-и. Турбулентное течение жидкостей и газов: Пер. с англ. / Бай Ши-и. – М.: Изд-во иностр. лит-ры, 1962. – 344 с.

Пустовойт Б.В. Механика движения жидкостей в трубах / Б.В. Пустовойт– Л.: Недра, 1971. – 144 с.

Справочник по теплообменникам: Пер. с англ. В 2-х т. – М.: Энергоатомиздат,

– Т. 1. – 561 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-10

Номер

Розділ

Статті