МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ НАСЛІДКІВ ЕКСТРЕМАЛЬНИХ СИТУАЦІЙ НА ПРОМИСЛОВИХ ОБ'ЄКТАХ

Автор(и)

  • М.М. Біляєв
  • В. В. Біляєва
  • О. В. Берлов

Анотація

Екстремальні ситуації на промислових об'єктах, при перевезенні небезпечних вантажів створюють загрозу життю працівників, які перебувають поблизу джерела небезпеки [1-3, 5] У доповіді розглянуті чисельні моделі, розроблені для прогнозування наслідків надзвичайних ситуацій на промислових об'єктах, транспорті. Моделі орієнтовані на вирішення прикладних завдань, характерних при аваріях, теракти: пожежі, вибухи, емісія хімічно небезпечних речовин.

Посилання

Беляев Н. Н. Математическое моделирование в задачах экологической безопасности и мониторинга чрезвычайных ситуаций: монография [Текст] / Н. Н. Беляев, Е. Ю. Гунько, П. Б. Машихина. – Д. : Акцент ПП, 2013. – 159 с.

Беляев, Н. Н. Прогнозирование загрязнения приземного слоя атмосферы при горении твердого ракетного топлива в хранилище / Н. Н. Беляев, А. В. Берлов // Зб. наук. пр. НГУ. – Дніпропетровськ, 2013. – № 42. – С. 160–167.

Беляев Н.Н., Берлов А.В., Козачина В.А., Калашников И.В., Шевченко А.В. Оценка риска термического поражения людей на промышленном объекте в случае аварийного горения твердого ракетного топлива. Наука та прогрес транспорту. 2020. № 1 (85). С. 7–16. DOI: https://doi.org/10.15802/stp2020/200752

Численное моделирование распространения загрязнения в окружающей среде [Текст] / М. З. Згуровский, В. В. Скопецкий, В. К. Хрущ, Н. Н. Беляев. – К. : Наук. думка, 1997. – 368 с.

Berlov O. V. Atmosphere protection in case of emergency during transportation of dangerous cargo / O. V. Berlov // Наука та прогрес транспорту. Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ : Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2016. – Вип. 1 (61). – С. 48–54.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-10

Номер

Розділ

Статті