АСИМПТОТИЧНИЙ МЕТОД РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧІ ПРО КОНТАКТ СКРІПЛЕНИХ ОРТОТРОПНИХ ПЛАСТИН, ПОСИЛЕНИХ СТРИНГЕРОМ

Автор(и)

  • О.В. Білова
  • Ю.О. Білова

Анотація

В різних галузях техніки, зокрема, авіа- та судобудуванні широко використовуються тонкостінні конструкції, посилені для збільшення їх міцності тонкими вузькими накладками (стрингерами) з жорсткішого матеріалу. Попри те, що добре відомо про існування і єдиність розв’язку подібних задач, проблема побудови саме рішень, а також знаходження НДС конструкцій залишаються в загальному випадку невирішеними. У зв'язку з цим була і залишається актуальною як проблема розробки нових методів рішення вказаних типів задач, так і дослідження напруженого стану конкретних видів конструкцій, зокрема пластин, посилених різними комбінаціями стрингерів (ребер жорсткості). Задачі такого типу мають довгу історію і насьогодні добре досліджені як для пружних ізотропних, так і анізотропних нескінченних або напівнескінченних тіл [1-5]. Відповідні ж задачі для тіл кінцевих розмірів, особливо багатошарових, вивчені в набагато меншому ступені [6, 7]. У даному дослідженні авторами якраз і продовжується аналіз розглянутих у попередніх публікаціях таких випадків передачі навантаження. Для вирішення використовується асимптотичний метод, грунтований на ідеях Л.І. Маневича та А.В. Павленка[1].

Посилання

Маневич Л. И. Асимптотический метод в микромеханике композиционных материалов / Л. И. Маневич, А.В. Павленко. – К.: Вища шк., – 1991. – 131 с.

Гузь А. Н., Бабич С.Ю., Рудницкий В. Б. Контактное взаимодействие упругих тел с начальными (остаточными) напряжениями. Развитие идей Л. А. Галина в механике: монографія, Москва; Ижевск: Изд-во Ин-т/ компьютерных исследований, 2013. 480 с.

Приварников А.К., Спиця О. Г. Осесиметричні контактні задачі для пружних багатошарових плит. Вісник Донецького університету. Серія А. Природничі науки, 2005. Вип. 1. С. 53–57.

Калоеров С. А., Самодуров А. А. Задача электровязкоупругости для многосвязных пластинок. Математичні методи та фізико-механічні поля, 2014. Т. 57. № 3. С. 62–77.

Кагадий Т. С. Метод возмущений в механике упругих (вязкоупругих) анизотропных и композиционных материалов: монографія, Днепропетровск: РИК НГА України, 1998. 260 с.

Кагадій Т.С., Білова О.В., Щербина І.В. Застосування методу малого параметру при моделюванні задач теорії в´язкопружності. Вісник Херсонського національного університету. 2(69) .Ч.3. Херсон, 2019. С. 69-76.

Кагадий Т.С. Передача нагрузки двуслойным телам конечных размеров. Вiсник Днiпропетровського унiверситету. Механiка. Днiпропетровськ. ДДУ, 2000. Вип.3. Т.2. С. 38-46.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-10

Номер

Розділ

Статті