ПОШУК ТА МОНІТОРИНГ ТОРГОВЕЛЬНОЇ МАРКИ СУЧАСНОГО ВИРОБНИКА ТА ЗАСОБИ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ

Authors

  • А.С. Ромашко

Abstract

Сучасне підприємство-виробник, як правило, має найменування (комерційне найменування), що складається з інформації про організаційно-правову форму виробника та назви [1]. Для належного інформування споживачів та вирізнення своєї продукції від аналогічної продукції інших виробників виробник дуже часто застосовує ще й торговельну марку (ТМ), яка може співпадати чи не співпадати з найменуванням чи назвою. Така ТМ, як правило, реєструється в країні-походження та, за доцільності, в інших країнах, або за Мадридською системою. Також в Україні без реєстрації охороняються ТМ, які визнані добре відомими [2]. Але питання реєстрації ТМ не є предметом цієї публікації. Неналежне застосування ТМ без пошуку/ реєстрації/ моніторингу може призвести як до порушення прав інших осіб, так і до недобросовісної конкуренції зі сторони інших осіб.

References

1. Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15?find=1&text=%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB#w16).
Дата звернення 03.02.2020 р. - Назва з екрана.
2. Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (Введений в дію Постановою ВР N 3771-XII ( 3771-12 ) від 23.12.93, ВВР, 1994, N 7, ст. 37). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/3689-12/print1218034688041545. Дата звернення 03.02.2020 р. - Назва з екрана.

Published

2020-03-25

Issue

Section

Статті