Особливості інтелектуальних механізмів управління парками технічних систем залізничного транспорту

Authors

  • І.В. Жуковицький
  • В.В. Скалозуб
  • А.Б. Устенко

Keywords:

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ТРАНСПОРТНІ СИСТЕМИ, АСУ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ, АНАЛІТИЧНІ СЕРВЕРИ

Abstract

The features of the parks of technical systems of railway transport, possible intelligent control procedures using analytical servers are considered.

References

1. Бутько Т. В. Технологія інтелектуального управління сортувальною станцією на основі багатоцільової оптимізації з використанням генетичних алгоритмів / Т. В. Бутько, В. М. Прохоров, Д. М. Чехунов // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – 2018. – № 4. – С. 45–55
2. Жуковицький І.В. Питання підвищення ефективності технологічних та експлуатаційних процесів залізничного транспорту засобами інтелектуальних систем / І. В. Жуковицький, В. В. Скалозуб // Системні технології. Регіональний міжвузівський зб. наукових праць. – 2016. – Випуск 3 (104). – С. 20-24.
3. Скалозуб В.В., Жуковицкий И.В., Клименко И.В. Создание интеллектуальных систем поддержки принятия решений в единой автоматизированной системе управления грузовыми железнодорожными перевозками Украины // Системні технології, Дніпро, 2018.- 3(116) – С.153-162.
4. Пшінько О.М., Скалозуб В. В. Нечіткі економіко-математичні моделі планування процесів експлуатації класів виробничо-технічних систем / Збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна «Проблеми економіки транспорту» , вип. 12, 2016. – С. 94 – 102.
5. Скалозуб В. В. Метод и информационные технологии нечетко-статистического управления / В. В. Скалозуб // Системні технології. Регіональний міжвузівський збірник наукових праць. – Випуск 1 (50). – Дніпропетровськ, 2008. – С. 120 – 127.
6. Скалозуб, И.В. Клименко. Метод планирования недетерминированных процессов эксплуатации парка железнодорожных технических систем // В зб. «Наука і прогрес транспорту», ДНУЗТ, Дніпро, 2018, вип. №5. – С. 74 – 85.
7. Скалозуб В.В. Розвиток процедур аналізу та прогнозування недетермінованих технолого-економічних процесів на основі показників хаотичної динаміки / В.В. Скалозуб, И.В. Клименко // Економіка: реалії часу. № 4 (26), 2016.– С. 82 – 90.
8. Жуковицький І.В. Формування інтелектуальних інформаційних технологій залізничного транспорту на основі моделей аналітичних серверів та онтологічних систем / І.В. Жуковицький, В.В. Скалозуб, А.Б. Устенко,
В.В. Клименко // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – Харків – 2018. – №6. – С.3–11.

Published

2020-03-25

Issue

Section

Статті