ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ГЕОМЕТРИЧНОЇ ФОРМИ ПОРШНІВ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ОЧИЩЕННЯ ТРУБОПРОВОДІВ

Автор(и)

  • Yaroslav Doroshenko
  • Serhii Stetsiuk
  • Oleksandr Fіlipchuk

DOI:

https://doi.org/10.34185/1991-7848.itmm.2024.01.068

Ключові слова:

трубопровід, очищення, поршень, ефективність, прохідна здатність, чисельне моделювання.

Анотація

Чисельним моделюванням та експериментально досліджено вплив геометричної форми поршнів на їх прохідну здатність та ефективність очищення трубопроводів. Для цього побудовано 3D геометричну модель та виготовлено із силіконового компаунда експериментальні зразки з опуклою передньою та вгнутою задньою частиною. Властивості матеріалу поршня описано моделлю потенціальної енергії деформації Муні-Рівліна. Результати моделювання візуалізовано побудовою тривимірних кольорових полів еквівалентних напружень за Мізесом на контурах поршня для різних значень коефіцієнта тертя між його бічною поверхнею та внутрішньою стінкою трубопроводу. Встановлено, що виконання задньої частини поршня вгнутою призводить до суттєвого збільшення контактних сил між поршнем та внутрішньою стінкою труби, що має значний вплив на його прохідну здатність та ефективність очищення внутрішньої порожнини трубопроводу. Причому зі збільшенням коефіцієнта тертя еквівалентні напруження біля заднього торця поршня збільшуються, а отже і збільшуються контактні сили і зменшується перетікання через поршень.

Посилання

Stetsiuk S. M. Experimental studies of cleaning the internal cavity of pipelines with pigs made of hyperelastic materials. Prospecting and Development of Oil and

Gas Fields. – 2022. No 4(85). P. 28 – 42.

Stetsiuk S. M. Experimental studies of the dynamics of the movement of cleaning pigs made of hyperelastic materials through bends and reducers of pipelines. – 2022. Oil and Gas Power Engineering. No 2(38). P. 62 – 75.

Завантаження

Опубліковано

2024-04-24

Номер

Розділ

Статті