МОДЕЛЮВАННЯ РОБОЧОГО ПРОЦЕСУ СТРУМИННОГО НАСОСА ПРИ ЙОГО АСИМЕТРИЧНОМУ ОБЕРТАННІ В СВЕРДЛОВИНІ

Автор(и)

  • Panevnyk Denys

DOI:

https://doi.org/10.34185/1991-7848.itmm.2024.01.054

Ключові слова:

струминний насос, ежекційна система, відносний напір, коефіцієнт інжекції, напірна та енергетична характеристика, відносний обертовий рух.

Анотація

Структура рівнянь напірно-витратної характеристики високонапірного струминного насоса доповнена складовою, що визначає додатковий напір викликаний впливом вихрових потоків при асиметричному обертанні ежекційної системи навколо осі свердловини. На основі спільного розв’язку рівнянь Бернуллі, збереження суцільності рухомого середовища, імпульсу та моменту кількості руху змішуваних потоків отримано співвідношення для аналітичного визначення додаткового динамічного напору, створюваного обертанням ексцентрично розміщеного струминного насоса в свердловині. В процесі дослідження отриманого рівняння встановлено екстремальний характер зростання напірно-витратної та енергетичної характеристики наддолотної ежекційної системи. Збільшення тиску та ККД, зумовлене асиметричним обертанням наддолотної ежекційної системи, обернено пропорційне значенню основного геометричного параметра струминного насоса.

Посилання

Yong H., Lihong Z., Deyong Z., Hualin L., Jinying W., Jinshen Y., Yugang Z., Zhibin W. Study on structure parameters of reverse circulation drill bit secondary injector device based on injector coefficient. IADC/SPE Asia Pacific Drilling Technology Conference, Singapore. 22–24. ‒2016. 22‒24. https://doi.10.2118/180539-MS.

Zhu H. Y., Liu Q.Y. Pressure drawdown mechanism and design principle of jet pump bit. Scientia Iranica B. ‒ 2015. № 22(3). P. 792–803.

Panevnyk D.A. Simulation of a downhole jet-vortex pump’s working process. Nafta-Gaz. ‒2021. No. 9. P. 579–586. https://doi.org/10.18668/NG.2021.09.02.

Qian Y., Wang Y., Fang Z., Chen X., Miedema S.A. Numerical Investigation of the Flow Field and Mass Transfer Characteristics in a Jet Slurry Pump. Processes. ‒ 2021. № 9(11). 17 p. https://doi.org/10.3390/pr9112053.

Zhu H.Y., Liu Q.Y., Wang T. Reducing the bottom-hole differential pressure by vortex and hydraulic jet methods. Journal of Vibroengineering. ‒ 2014. № 8. Р. 2224–2249.

Завантаження

Опубліковано

2024-04-24

Номер

Розділ

Статті