МУЛЬТИАГЕНТНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ВІДНОВЛЕННЯ ФРАКТАЛЬНИХ ЧАСОВИХ РЯДІВ

Автор(и)

  • Artem Zhadan
  • Viktor Shynkarenko

DOI:

https://doi.org/10.34185/1991-7848.itmm.2024.01.041

Ключові слова:

фрактал, часовий ряд, конструктивно-продукційне моделювання, агенти, відновлення часового ряду

Анотація

Раніше авторами розроблена конструктивно-продукційна модель фрактальних часових рядів. На її основі – програмний додаток з моделювання детермінованих та стохастичних фрактальних часових рядів та однопотокова програма з їх відновлення. Виявлені недоліки, а саме досить низька часова ефективність та складність масштабування процесу відновлення призвели до необхідності докорінним чином змінити архітектуру системи. У цій роботі представлені основні зміни: запровадженя агентно-орієнтованого підходу до архітектури та змінена фітнес функція хромосом генетичного алгоритму, яка враховує розбіжність декількох модельних і відновлених часових рядів. Останнє дозволило в деякій мірі нівелювати стохастику часових рядів.

Посилання

Weigend A. S. Time series prediction: forecasting the future and understanding the past, Routledge. – 2018, 664 р.

Bulakh V., Kirichenko L. Radivilova, T. Time series classification based on fractal properties, IEEE Second International Conference on Data Stream Mining and Processing (DSMP), IEEE. – 2018, pp. 198-201. doi:10.1109/DSMP.2018.8478532

Shynkarenko V.I., Ilman V.M. Constructive-Synthesizing Structures and Their Grammatical Interpretations. ; Part I. Generalized Formal Constructive-Synthesizing Structure. Cybernetics and Systems Analysis, vol. 50(5), 2014, pp. 665 – 662.

doi: 10.1007/s10559-014-9655-z; Part II. Refining Transformations. Cybernetics and Systems Analysis, 50(6), 2014, 829 – 841. 10.1007/s10559-014-9674-9

Prusinkiewicz P., Lindenmayer A., The algorithmic beauty of plants. Springer

Science & Business Media. – 2004, 228 p.

Shynkarenko V., Lytvynenko K., Chyhir R., Nikitina I. Modeling of Lightning Flashes in Thunderstorm Front by Constructive Production of Fractal Time Series. In: Advances in Intelligent Systems and Computing IV, vol. 1080, Springer, 2020, pp. 173-185.

doi: 10.1007/978-3-030-33695-0_13

Shynkarenko V., Zhadan A. Modeling of the Deterministic Fractal Time Series by One Rule Constructors, 2020 IEEE 15th International Conference on Computer Sciences and Information Technologies (CSIT), Zbarazh, Ukraine, 2020, pp. 336-339,

doi: 10.1109/CSIT49958.2020.9321923.

Shynkarenko V., Zhadan A. Сonstructive-synthesizing modeling of the deterministic fractal time series, 2023 International scientific and technical conference Information Тechnologies in Metallurgy and Machine building (ITMM), Dnipro, Ukraine, pp. 222-226, doi: 10.34185/1991-7848.itmm.2023.01.060.

RabbitMQ is the most widely deployed open source message broker. RabbitMQ official website. https://rabbitmq.com/ (accessed March. 31, 2024).

Завантаження

Опубліковано

2024-04-24

Номер

Розділ

Статті