МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТУРБУЛЕНТНОГО ОБТІКАННЯ РОТОРІВ ДАР'Є ТА САВОНІУСА

Автор(и)

  • Redchyts Dmytro
  • Tarasov Serhii
  • Polevoy Oleg
  • Moiseienko Svitlana
  • Tuchyna Ulyana
  • Akimenko Oksana
  • Zaika Volodymyr

DOI:

https://doi.org/10.34185/1991-7848.itmm.2023.01.049

Ключові слова:

чисельні методи, вітрові турбіни, ротор Дар'є, ротор Савоніуса, рівняння Нав'є-Стокса, модель турбулентності.

Анотація

Дослідження нестаціонарних процесів при обтіканні роторів вітрогенераторів з вертикальною осею проводилось на основі рівнянь Нав’є-Стокса. Сформульовано загальне визначення зв’язаної задачі аеродинаміки та динаміки роторів вертикально-осьових вітрових турбін. Розв’язок системи вихідних рівнянь отримано за допомогою неявного скінченнооб’ємного числового алгоритму на основі методу штучної стисливості та багатоблочних структурованих сіток. На основі усереднених за Рейнольдсом рівнянь Нав’є-Стокса для нестисливих рідин розроблено програму для розрахунку аеродинамічних і енергетичних характеристик роторів вертикальних вітрових турбін. Розраховано два типи роторів Дар’є та Савоніуса з різними геометричними параметрами та кількістю лопатей. Встановлено вплив чисел Рейнольдса, швидкісних відношень і міцності на енергетичні характеристики роторів.

Посилання

nan

Завантаження

Опубліковано

2024-04-03

Номер

Розділ

Статті