ЗАСТОСУВАННЯ АСИМПТОТИЧНОГО МЕТОДУ ПРИ РОЗВ'ЯЗАННІ ДЕЯКИХ ЗАДАЧ МЕХАНІКИ

Authors

  • О.В. Білова

Keywords:

асимптотичний аналіз, метод збурень, математична модель, задача Кірша, анізотропна пластина, криволінійна анізотропія

Abstract

За допомогою методу збурень розв’язані плоскі задачі теорії пружності. Отримано точне розв'язання задачі для анізотропної пластини з круговим отвором та прикладеним періодичним навантаженням на його контурі, а також задача про одновісний розтяг анізотропної пластини, послабленої круговим отвором. Остання задача також розв’язується асимптотичним методом. При цьому отримано розв’язок у вигляді ряду за степенями малого параметра, що характеризує анізотропію. Показано, що перші члени розкладання в ряд за степенями малого параметра отриманого точного розв’язку збігаються з асимптотичним отриманим рішенням. Встановлено, що у разі ізотропного матеріалу пластини цей розв’язок переходить у відомий розв’язок задачі Кірша.

References

nan

Published

2022-05-18

Issue

Section

Статті