Про журнал

Науковий електронний журнал «Проблеми економіки та політичної економії» заснований у 2015 році рішенням Всеукраїнської асоціації політичної економії, є професійним виданням у області економічних наук. Засновником журналу є Національна металургійна академія України. У науковому журналі публікуються результати досліджень в області економічних наук, присвячені проблемам: - Економічна теорія та історія економічної думки, - Політична економія, - Світове господарство і міжнародні економічні відносини, - Економіка та управління національним господарством, - Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), - Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка, - Інновації та інвестиційна діяльність, - Структурна політика, - Економіка природокористування і охорони навколишнього середовища, - Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика, - Бухгалтерський облік, аналіз і аудит, - Гроші і кредит, - Фінанси та податкова політика, - Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці, - Статистика, - Маркетинг, - Менеджмент.