Про журнал

Науковий економічний електронний журнал «Проблеми економіки та політичної економії» заснований у 2015 році рішенням Всеукраїнської асоціації політичної економії, видається 2 рази на рік і є професійним виданням у області економічних наук. Засновником журналу є Національна металургійна академія України.

Журнал включено до переліку наукових фахових видань України (галузі науки - економічні) відповідно до наказу МОН України № 374 від 17.03.2017.

У науковому журналі публікуються результати досліджень в області економічних наук, присвячені проблемам:

 1. Економічна теорія та історія економічної думки,
 2. Політична економія,
 3. Світове господарство і міжнародні економічні відносини,
 4. Економіка та управління національним господарством,
 5. Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності),
 6. Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка,
 7. Інновації та інвестиційна діяльність,
 8. Структурна політика,
 9. Економіка природокористування і охорони навколишнього середовища,
 10. Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика,
 11. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит,
 12. Гроші і кредит,
 13. Фінанси та податкова політика,
 14. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці,
 15. Статистика,
 16. Маркетинг,
 17. Менеджмент.

Видання журналу здійснюється українською, англійською та російською мовами з обов'язковим наданням англійського повнотекстового варіанту статті (п. 2.9 Наказу МОНмолодьспорту України від 17.10.2012р., №1112).