Редакційний штат

  Склад Редакційної ради:

  Бажал Юрій Миколайович, д. е. н., проф.,  Національний університет «Києво-Могилянська академія»;
  Базилевич Віктор Дмитрович, чл.-кор. НАН України, д. е. н., проф., Київський національний університет ім. Т. Шевченка;
  Білоцерківець Володимир Вікторович, д. е. н., проф., Національна металургійна академія України (заступник головного редактора); 
  Бодров Володимир Григорович, д. е. н., проф., Університет державної фіскальної служби України; 
  Вагонова Олександра Григорівна, д. е. н., проф., Національний ТУ «Дніпровська політехніка»; 
  Гриценко Андрій Андрійович, чл.-кор. НАН України, д. е. н., проф., ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»;
  Довбня Світлана Борисівна, д. е. н., проф.,  Національна металургійна академія України;
  Завгородня Олена Олександрівна, д. е. н., проф.,  Національна металургійна академія України;
  Задорожний Григорій Васильович, д. е. н., проф.,  Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна;
  Звєряков Михайло Іванович, чл.-кор. НАН України, д. е. н., проф., Одеський національний економічний університет;
  Іздебскі Вальдемар, д. е. н., проф.,  Варшавський політехнічний університет, Республіка Польща;
  Ковальчук Костянтин Федорович, д. е. н., проф.,  Національна металургійна академія України;
  Король Григорета Олександрівна, к. е. н., проф.,  Національна металургійна академія України;
  Козенков Дмитро Євгенович, к. е. н., проф.,  Національна металургійна академія України;
  Лебедєва Валентина Костянтинівна, к. е. н., проф.,  Національна металургійна академія України;
  Москаленко Олександра Миколаївна, д. е. н., проф.,  Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана;
  Савчук Лариса Миколаївна, к. е. н., проф.,  Національна металургійна академія України;
  Соловій Ігор Павлович, д.е.н., проф.,  Національний лісотехнічний університет України;
  Тарасевич Віктор Миколайович, д. е. н., проф.,  Національна металургійна академія України (головний редактор);
  Шинкарук Лідія Василівна, чл.-кор. НАН України, д. е. н., проф., Національний університет біоресурсів і природокористування України;
  Яковенко Лариса Іванівна, д. е. н., проф.,  Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка (заступник головного редактора);

   Склад міжнародної Редакційної ради:

Алієв Урак Жолмурзайович, д. е. н., проф.,  освітня корпорація «Туран», університет «Туран-Астана», м. Астана, Республіка Казахстан;
Білорус Олег Григорович, академік НАН України, д. е. н., проф., ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»;
Габбер Юзеф Антоній, д. е. н., проф.,  Вища школа банківництва, м. Познань, Республіка Польща;
Геєць Валерій Михайлович, академік НАН України, д. е. н., проф., ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»;
Лемещенко Петро Сергійович, д. е. н., проф., Білоруський державний університет, м. Мінськ, Республіка Білорусь;
Савчук Володимир Сафронович, чл.-кор. НАН України, д. е. н., проф., Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана;
Шлюсарчик Богуслав, д. е. н., проф., Жешувський університет, Республіка Польща.