Редакційний штат

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

 Тарасевич Віктор Миколайович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародної економіки, політичної економії та управління, Український державний університет науки і технологій, Україна (головний редактор);
ORCID - https://orcid.org/0000-0002-6997-0166;
SCOPUS - https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57190259930;
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57210289090;
Google Scholar – https://scholar.google.com.ua/citations?user=emqTo5wAAAAJ&hl=uk

Бандоріна Лілія Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри економічної інформатики, Український державний університет науки і технологій, Україна;
ORCID - https://orcid.org/0000-0003-1383-3098;
SCOPUS - https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=10041709100;
Google Scholar –
https://scholar.google.com.ua/citations?user=zRLdTNoAAAAJ&hl=ru

Білоцерківець Володимир Вікторович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародної економіки, політичної економії та управління, Український державний університет науки і технологій, Україна (заступник головного редактора);
ORCID – https://orcid.org/0000-0002-6740-4611;
SCOPUS - https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57194415133;
Google Scholar – https://scholar.google.com.ua/citations?user=X2RGNScAAAAJ&hl=ua

Завгородня Олена Олександрівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародної економіки, політичної економії та управління, Український державний університет науки і технологій, Україна;
ORCID – https://orcid.org/0000-0002-6546-1356;
SCOPUS - https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57190259667;
Google Scholar –
https://scholar.google.com.ua/citations?user=y0T4xAUAAAAJ&hl=uk

Іздебскі Вальдемар, доктор економічних наук, професор, професор кафедри інновацій та підприємництва, Варшавський політехнічний університет, Республіка Польща;
ORCID - http://orcid.org/0000-0001-8790-515X;
SCOPUS - https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55428561500;

Козенков Дмитро Євгенович, кандидат економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту, Український державний університет науки і технологій, Україна;
ORCID - http://orcid.org/0000-0001-5432-0155
SCOPUS – https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57208667731;
Google Scholar –
https://scholar.google.com.ua/citations?user=PJb6KOoAAAAJ&hl=ru

Краус Катерина Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри управління Київського університету імені Бориса Грінченка, Україна;
ORCID - https://orcid.org/0000-0003-4910-8330;
SCOPUS – https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57217279109;
Google Scholar –https://scholar.google.com.ua/citations?user=2Szrz4oAAAAJ&hl=uk

Краус Наталія Миколаївна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів та економіки Київського університету імені Бориса Грінченка, Україна;
ORCID - https://orcid.org/0000-0001-8610-3980;
SCOPUS - https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57218315550;
Google Scholar –
https://scholar.google.com.ua/citations?user=CSwJER0AAAAJ&hl=uk&oi=ao

Лебедєва Валентина Костянтинівна, кандидат економічних наук, професор, професор кафедри міжнародної економіки, політичної економії та управління, Український державний університет науки і технологій, Україна;
ORCID - https://orcid.org/0000-0002-2744-5435;
SCOPUS – https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57150578800;
Google Scholar – https://scholar.google.ru/citations?user=T_8hT5wAAAAJ&hl=ru

Мельник Людмила Юріївна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри обліку і оподаткування, Уманський національний університет садівництва, Україна;
ORCID – https://orcid.org/0000-0003-2498-5556;
SCOPUS – https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57218315550;

Мушникова Світлана Анатоліївна, доктор економічних наук, доцент, професор кафедри управління фінансами, облікової аналітики та моніторингу бізнесу, Український державний університет науки і технологій, Україна;
ORCID - https://orcid.org/0000-0002-3860-522X;
SCOPUS –https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57212221544;
Google Scholar – https://scholar.google.com/citations?pli=1&authuser=1&user=2Mre9lsAAAAJ

Петруня Юрій Євгенович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, Університет митної справи та фінансів, Дніпро, Україна;
ORCID - https://orcid.org/0000-0001-5933-4986;
Google Scholar –
https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=nLqYdtsAAAAJ

Савчук Лариса Миколаївна, кандидат економічних наук, професор, декан факультету прикладних комп’ютерних систем, Український державний університет науки і технологій, Україна;
ORCID - https://orcid.org/0000-0003-2603-7218;
SCOPUS –https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57194797945;
Google Scholar –
https://scholar.google.com/citations?user=TEteTDwAAAAJ&hl=ru&oi=ao

Соловій Ігор Павлович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри екологічної економіки, Національний лісотехнічний університет України, Україна;
ORCID - https://orcid.org/0000-0001-5885-6264;
SCOPUS – https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=22981645200;
Google Scholar –
https://scholar.google.com/citations?user=aj6WBecAAAAJ&hl=uk&oi=sra

Фаїзова Світлана Олександрівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри адміністрування, управління та підприємництва, Український державний університет науки і технологій, Україна.
ORCID - https://orcid.org/0000-0002-7243-0726;
SCOPUS – https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57208106109;